सत्ता र जनताको गीत

 

 

सत्ता  र  जनताको गीत

पूर्वीय लोक गीत आखिर श्रीराम रहेछ एक, पश्चिमा पपसङ्ग अरू सब भ्रम रहेछन् सत्ता बाहेक ।

जनताको गीतः गरीबको चमेली बोल्दिने कोही छैन ।

सत्ताः म नरहे  त चमेली तँ छैन, कोही छैन ।।

 

You might also like