मण्डनदेउपुर नपामा शिक्षक/प्रअसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता र १००% प्रोत्साहन भत्ता

 

मण्डनदेउपुर नपामा शिक्षक/प्रअसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता र १००% प्रोत्साहन भत्ता

मण्डनदेउपुर नपा काभ्रे, २०७८ साल जेठ २८ गते ।

मण्डनदेउपुर नगपालिकाले विगतदेखि नै शिक्षा सुधारका लागि वार्षिक ५ करोड मात्र लगानी गर्दै आएको छैन । बाल शिक्षा, आवि र प्राविको ५० भन्दा बढी स्थानीय दरबन्दी सिर्जना गरी सिकाइ गुणस्तरीय शिक्षाकलो लागि पहल गरेको छ। साथै कम्प्युटर ल्याब, सूचना प्रविधि, पुस्तकालय, बहुभाषिक माध्यमअन्तर्गत अङ्ग्रेजी, तामाङ, दनुवार विषय र माध्यमबाट समेत पठनपाठनको प्रबन्ध गरिएको छ।

शैक्षिक सत्र २०७६ मा विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिको लागि प्रअसँग कार्यसम्पादन करार गरिएको थियो तर वि.सं.२०७८ सालको कक्षा ५ को सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा  सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये ३९ वटा विद्यालयहरूमध्ये १ विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि मात्र ५०% पुगी अन्य त्यो भन्दा कम रहेको छ। यसले स्वतः शिक्षामा लगानी र उपब्धिबीच विशाल खाडल रहेको र लगानीको प्रतिफल आउन नसकेको पुस्टि हुन्छ।

तसर्थ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र प्रमुख प्रशास्हौकीय अधिकृत डा.लोकबहादुर लोप्चनको पहलमा शैक्षिक सत्र २०७९ सालबाट प्रत्येक विद्यालय, शिक्षक एवम् विद्यार्‍याउने उदयलके मिति २०७९ साल जेठ २८ गते शनिवारका दिन डेडीथुम्का मावि कुन्तावेसीमा सामुदायिक विद्यालय सिकाइ उपलब्धि सुधार कार्यक्रम, प्रअ तथा शिक्षकसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता-२०७९ कार्यशाला सम्पन भएको छ। नगरपालिका मेयर श्री टोकबहादुर वाइबा, उपमेयर विष्णुमणि नेपाल, सामाजिक विकास समितिका संयोजक पुरूषोतम बजगाईसहित नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख डा.लोकबहादुर लोप्चन, शिक्षा शाखा प्रमुख डिकबहादुर राई, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य एवम् ७ वटा विद्यालयहरूका विव्यस अध्यक्ष, प्रअ र विद्यालयका सबै शिक्षकहरूको उपस्थिति रहेकोव थियो। कार्यक्रममा उल्लिखित सबैको उपस्थितिमा नगर प्रशासकीय प्रमुख डा.लोकबहादुर लोप्चनले प्रअसँग र विद्यालय प्रअले शिक्षकसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी यस नगरपालिकाका विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधारमा कायापलट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्यशालामा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, शिक्षक कर्मचारी र विद्याकलय प्रअसहित विव्यस र शिक्षकले विद्यालय सिकाइ उपलब्धि अधिकतम वृद्धि गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिए । नगरपालिकाले शिक्षक र प्रअसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता निम्नअनुसार रहेको छः

मण्डनदेउपुर नगरपालिका, काभ्रेपलान्चोक

प्रधानाध्यापकसित करार सम्झौता-२०७९

मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३० मा प्रधानाध्यापकहरूसँग  कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रावधान रहे बमोजिम प्रधानाध्यापकहरूको भूमिकालाई अझ बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाई  विद्यालयहरूको शैक्षिक व्यवस्थापनलाई परिणाममुखी बनाई समग्र शैक्षिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याई सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न मण्डनदेउपुर नगरपालिका र श्री …………………………मा.वि/आ.वि.का प्रधानाध्यापक श्री ……………………………………..बीच  शैक्षिक सत्र २०७९ लाई एक कार्यकाल मानी तपसिल बमोजिमको सर्तमा आधारित रही कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ ।

क) प्रथम पक्षले पालना गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन सम्झौताका सर्तहरू

१.यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

३. विद्यालयले देहायअनुसार औसत सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेमा तपसिल बमोजिम निर्धारित अङ्क प्राप्त  हुनेछः

क्र.सं. कक्षा औसत उपलब्धि प्राप्ताङ्क
१. कक्षा ३ सम्म औसत ६० देखि ७० भन्दा कम प्राप्ताङक प्राप्त भएमा ५०

 

    औसत ७० देखि ८० भन्दा कम प्राप्ताङक प्राप्त भएमा ७०

 

    औसत ८० देखि ९० भन्दा कम प्राप्ताङक प्राप्त भएमा ९०
    औसत ९० देखिमाथि प्राप्ताङक प्राप्त भएममा १००

 

  कक्षा ४ देखिमाथि औसत ५० देखि ६० भन्दा कम प्राप्ताङक प्राप्त भएमा

 

५०
    औसत ६० देखि ७० भन्दा कम प्राप्ताङक प्राप्त भएमा ७०
    औसत ७० देखि ८० भन्दा कम प्राप्ताङक प्राप्त भएममा ९०

 

    औसत ८० देखिमाथि प्राप्ताङक प्राप्त भएमा १००

 

 

४) सम्झौता पश्चात् औसत सिकाइ उपलब्धिको कक्षा ३ सम्म ६० प्रतिशत तथा कक्षा ४ भन्दामाथि ५० प्रतिशत भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने प्र. अ. लाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने छैन ।

५) औसत सिकाइ उपलब्धि हासिल गरी प्रधानाध्यापकहरूलाई विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि देहायअनुसार गरेमा तपसिल बमोजिम सुरू तलब स्केलमा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछः

क्र.सं. उपलब्धि प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता (वार्षिक रू.१२०००)
१. ५० भन्दा बढी ६० सम्म १५%

 

२. ६० भन्दा बढी ७० सम्म २५%
३.  ७० भन्दा बढी ८० सम्म

 

५०%
४.  ८० भन्दा बढी ९० सम्म ७५%
५. ९० भन्दा माथि १००%

 

तर,

प्रअले माथि  (४) नम्बरमा उल्लिखित विद्यालयको औसत सिकाइ उपलब्धि भन्दा कम उपलब्धि प्राप्त गर्दै गएमा  यो सम्झौता लागू भएको को छ महिनापछि वार्षिक रू. १२०००। एकाइबाट देहायअनुसार तलब कट्टा गरी विद्यालय खातामा रोक्का राखिनेछ ।

क्र.सं. उपलब्धि प्रतिशत वार्षिक रू.१२०००।
१. ३० देखि ४० सम्म १५%

 

२. २० देखि ३० सम्म २५%
३.  १० देखि २० सम्म

 

५०%
४.  ५ देखि १० सम्म ७५%
५. १ देखि ५ १००%

 

६.प्रथम पक्षले तोकिएको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकेमा शैक्षिक सत्रको अन्तमा,

क) जिम्मेवारी हेरफेर ख) सरूवा ग) ग्रेड रोक्का घ) बढुवा रोक्का  ।

ख) द्वितीय पक्षले पालना गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन सम्झौताका सर्तहरू

१) यो सम्झौता लागू गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वि.व्य.स. अध्यक्षको हुनेछ भने वडा अध्यक्षले यसमा विशेष सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।

२) विद्यालयको सिकाइ उपलब्धिको मासिक रूपमा उपलब्धि परीक्षण शिक्षा शाखाबाट विशेष संयन्त्रमार्फत गरिनेछ ।

३) नगरपालिका शिक्षा शाखामार्फत नियमित अनुगमन गरी पृष्ठपोषण प्रदान गरिनेछ ।

४) प्रधानाध्यापकलाई सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न शिक्षक सहायता र अन्य आवश्यक पर्ने  सम्पूर्ण सहयोगहरू यथाशीघ्र उपलब्ध गराइनेछ ।

                           सम्झौताका पक्षहरू

प्रथम पक्षको तर्फबाट                                                           द्वितीय पक्षको तर्फबाट

……………….                                                                                                                                                 ………………

हस्ताक्षर                                                                                 हस्ताक्षर

……………………..                                                                                            डा. लोकबहादुर लोप्चन

प्रधानाध्यापक                                                               प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत

 

श्री…………………………………………………………………..

शिक्षकसित कार्यसम्पादन करार सम्झौता-२०७९

 

मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३०  मा शिक्षकसँग  कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रावधान रहे बमोजिम शिक्षकको भूमिकालाई अझ बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाई  विद्यालयहरूको शैक्षिक व्यवस्थापनलाई परिणाममुखी बनाई समग्र शैक्षिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याई सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न श्री ………………………………….मा.वि/आ.वि.का प्रअ श्री…………………………………………………र शिक्षक श्री ……………………………………..काबीच  शैक्षिक सत्र २०७९ लाई एक कार्यकाल मानी तपसिल बमोजिमको सर्तमा आधारित रही कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ ।

क) प्रथम पक्षले पालना गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन सम्झौताका सर्तहरू

१.यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

३. विद्यालयले देहायअनुसार औसत सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेमा तपसिल बमोजिम निर्धारित अङ्क प्राप्त  हुनेछः

क्र.सं. कक्षा औसत उपलब्धि प्राप्ताङ्क
१. कक्षा ३ सम्म औसत ६० देखि ७० भन्दा कम प्राप्ताङक प्राप्त भएमा ५०

 

    औसत ७० देखि ८० भन्दा कम प्राप्ताङक प्राप्त भएमा ७०

 

    औसत ८० देखि ९० भन्दा कम प्राप्ताङक प्राप्त भएमा ९०
    औसत ९० देखिमाथि प्राप्ताङक प्राप्त भएममा १००

 

  कक्षा ४ देखिमाथि औसत ५० देखि ६० भन्दा कम प्राप्ताङक प्राप्त भएमा

 

५०
    औसत ६० देखि ७० भन्दा कम प्राप्ताङक प्राप्त भएमा ७०
    औसत ७० देखि ८० भन्दा कम प्राप्ताङक प्राप्त भएममा ९०

 

    औसत ८० देखिमाथि प्राप्ताङक प्राप्त भएमा १००

 

 

४) सम्झौता पश्चात् औसत सिकाइ उपलब्धिको कक्षा ३ सम्म ६० प्रतिशत तथा कक्षा ४ भन्दामाथि ५० प्रतिशत भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने छैन ।

५) उल्लिखित औसत सिकाइ उपलब्धि हासिल गरी आफूले पढाउने विषयको औसत सिकाइ उपलब्धि वृद्धि देहायअनुसार गरेमा तपसिल बमोजिम वार्षिक रू. १२००० एकाइ मानी प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछः

क्र.सं. उपलब्धि प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता  (रू.१२००० वार्षिक)
१. ५० भन्दा बढी ६० सम्म १५%

 

२. ६० भन्दा बढी ७० सम्म २५%
३.  ७० भन्दा बढी ८० सम्म

 

५०%
४.  ८० भन्दा ९० सम्म ७५%
५. ९० भन्दा माथि १००%

 

तर,

प्रअले माथि  (४) नम्बरमा उल्लिखित  आफूले पढाउने विषयको औसत सिकाइ उपलब्धि भन्दा कम उपलब्धि प्राप्त गर्दै गएमा  यो सम्झौता लागू भएको तेस्रो महिन पछि देहायअनुसार तलबबाट कट्टा गरी विद्यालय खातामा रोक्का राखिनेछ ।

क्र.सं. उपलब्धि प्रतिशत प्रोत्साहन (वार्षिक रू.१२०००)
१. ३० देखि ४० सम्म १५%

 

२. २० देखि ३० सम्म २५%
३.  १० देखि २० सम्म

 

५०%
४.  ५ देखि १० सम्म ७५%
५. १ देखि ५ १००%

 

६.प्रथम पक्षले तोकिएको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकेमा शैक्षिक सत्रको अन्तमा,

क) ग्रेड रोक्का ख) बढुवा रोक्का ग) सरूवा घ) तह घटुवा गरी पठनपाठन गर्न लगाइने ।

ख) द्वितीय पक्षले पालना गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन सम्झौताका सर्तहरू

१) यो सम्झौता लागू गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वि.व्य.स. अध्यक्षको हुनेछ भने वडा अध्यक्षले यसमा विशेष सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।

२) विद्यालयको सिकाइ उपलब्धिको मासिक रूपमा उपलब्धि परीक्षण शिक्षा शाखाबाट विशेष संयन्त्रमार्फत गरिनेछ ।

३) विद्यालय र नगरपालिका शिक्षा शाखामार्फत नियमित अनुगमन गरी पृष्ठपोषण प्रदान गरिनेछ ।

४) शिक्षकलाई सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न शिक्षक सहायता, तालिम र अन्य आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोगहरू यथाशीघ्र उपलब्ध गराइनेछ ।

                           सम्झौताका पक्षहरू

प्रथम पक्षको तर्फबाट                                                        द्वितीय पक्षको तर्फबाट

……………….                                                                                                                                                 ………………

हस्ताक्षर                                                                                 हस्ताक्षर

……………………..                                                                                               ………………..                   शिक्षक                                                                             प्रधानाध्यापक

रोहबर

क्र.सं. पद नाम, थर दस्तखत
१. नगरप्रमुख श्री टोकबहादुर तामाङ  
२. नगर उपप्रमुख श्री विष्णुमणि नेपाल  
३. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा.लोकबहादुर लोप्चन  
४. शिक्षा प्रमुख श्री डिकबहादुर राई  
५. शिक्षा अधिकृत श्री लोकेन्द्र विष्ट  
६.      
७.      
७.      

 

मिति २०७९ साल …….. महिना…………. गते रोज…………….शुभम् ।

रोहबर

क्र.सं. पद नाम, थर दस्तखत
१. नगरप्रमुख श्री टोकबहादुर तामाङ  
२. नगर उपप्रमुख श्री विष्णुमणि नेपाल  
३. शिक्षा प्रमुख श्री डिकबहादुर राई  
४. शिक्षा अधिकृत श्री लोकेन्द्र विष्ट  
५. सामाजिक विकास संयोजक श्री पुरूषोत्तम बजगाई  
६. वडाध्यक्ष    
७. विव्यस अध्यक्ष    

 

मिति २०७९ साल …….. महिना…………. गते रोज…………….शुभम् ।

 

 

 

 

You might also like