बागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० कार्यान्वयनको लागि सुझाव कार्यदल गठन

बागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० कार्यान्वयनको लागि सुझाव कार्यदल गठन

२०८१ साल जेठ ६ गते। हेटौँडा बागमती प्रदेश ।

बागमती प्रदेश सरकारको२०८१ साल जेठ ६ गते बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले  प्रदेश कामकाजी भाषा ऐन २०८० को कार्यान्वयनको लागि सुझाव कार्यदल गठन गर्न र सो कार्यदलको सेवा सुविधा तथा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ । सो कार्यदल देहायअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छः

क)     संयोजकः संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

ख)     सदस्यः आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव,

ग)      सदस्यः भाषा आयोगले तोकेको प्रतिनिधि,

घ)     सदस्यः अध्यक्ष नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घ सङ्घीय कार्यकारी समिति,

ङ)      सदस्यः अध्यक्ष नेवा: दवु सदस्य, रहने व्यवस्था रहेको छ

च)     सदस्य सचिवः संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका संस्कृति पर्यटन महाशाखा हेर्ने अधिकृत ।

You might also like