हायु गाउँको विद्यालयः खाजाले विद्यार्थी नियमित भयो (ज्ञानबहादुर हायु,विव्यस अध्यक्ष)  अध्येताः डा.लोकबहादुर लोप्चन

हायु गाउँको विद्यालयः खाजाले विद्यार्थी नियमित भयो (ज्ञानबहादुर हायु,विव्यस अध्यक्ष)

                                                        अध्येताः डा.लोकबहादुर लोप्चन

मेरो नाम ज्ञानबहादुर हायु हो | यस विद्यालयको पुरानो अध्यक्ष कुलबहादुरन्थ्यो भने हाल सदस्यहरूमा जम्वीर भोण, बिष्णु हायु, सानु लिला बस्नेत छन्‌ | लगभग २ वर्ष अवधि अहिले ५ वर्ष अवधि केटाकेटीका लागि खाजाको व्यवस्था छ | लगभग १०० जना विद्यार्थी छन्‌ | वारिपारि छ पहिला ५०- ६० जना अहिले १०० जना थपियो तर वास्तविक हेड टिचरहरू कहिले घटबढले आउनु भयो| कहिले ठिक समयले आउनु भयो हाम्रो बच्चा रेगुलर राम्रो खाजा व्यवस्था गरेपछि ९ बजेदेखि लिएर १० बजेसम्म र ३ बजेसम्म एकदम पढाइन्छ । हाम्रो बच्चालाई पहिराले लग्यो | कोही बाहिर छ कोहिभित्र छ| कोहिले एस.एल.सी दियो कोही फेल भयो | अहिलेको अवस्थामा खाजा व्यवस्था धेरै राम्रोछ । सुविधा धेरै राम्रो भएकाले बच्चा लगभग १०० जना थपियो ७०-१०५ जना चाहिं एकदम मट्टामट्टी छ | एउटा भवन परिकन धनबहादुर कुक्वा सज्चालनगरियो । त्यसपछि उहाँको पनि मृत्यु भयो | अहिले त्यसपछि ५ लाख पहिले १८ लाख दुई सय पच्चिस बजेट यो दुई कोठे भवन तयार भयो | पाँच लाखको भवन फेरि तयार भयो । माग गरेको जति समेत ढुगा र माटो भरेको सम्पन्न भयो | अरू बॉकी हस्त नमस्ते ।

स्रोतः हायु लोकवार्ता सङ्ग्रह, भाषा आयोग

 

 

 

You might also like